Ž. Šilgalis. Trumpos mero melo kojos – iki rinkimų slėpti, kad šiukšlės b

Vilniečių sąskaitos už komunalinių atliekų išvežimą greitu laiku ženkliai padidės, tačiau Vilniaus miesto valdžia kaip įmanydama dangsto problemas atliekų sektoriuje ir tempia laiką, kad ši informacija nepasirodytų viešumoje prieš rinkimus.

Pirmiausia, klausimų kelia tai, kaip skaičiuojama rinkliava. Pagal planuotą įgyvendinti principą „teršėjas moka“, miesto tarybos sprendimu buvo nustatyta įmoka už atliekų tvarkymą kas ketvirtį perskaičiuojant kintamą įmokos dalį, priklausomai nuo faktiškai ankstesnį ketvirtį atiduotų komunalinių atliekų svorio, tačiau sprendimas piktybiškai nevykdomas. Tai reiškia, kad už šį sektorių atsakinga savivaldybės įmonė „VASA“ dar negali suskaičiuoti koks rinkliavos dydis turi būti paskaičiuotas kiekvienam gyventojui, todėl rinkliava galioja tik teoriškai, bet ne praktiškai. Kaip paaiškėjo – merui tarybos įpareigojimas, kuris būtų naudingas vilniečiams, tik formalumas. Vilniaus miesto savivaldybės miesto ūkio ir transporto atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vedėjas Valdas Juodis oficialiai patvirtino, jog papildomais susitarimais vežėjams jau dabar mokama iki 50 procentų didesniu įkainiu, nei buvo numatyta pagrindinėse sutartyse po konkursų, nors tokiems papildomiems mokėjimams nėra juridinio pagrindo.

Papildomi atliekų vežėjams mokama jau nuo lapkričio mėn., nors prieš tai jiems grasinta baudomis už nevykdomus sutartinius įsipareigojimus. Į papildomą susitarimą įtraukti, neva, papildomi darbai – konteinerių išstatymo, konteinerių stūmimo paslaugos ir pan., kai tie patys būtiniausi darbai iš esmės buvo numatyti ir pagrindinėse sutartyse. Akivaizdu, jog vežėjai negali išvežti šiukšlių nepasiekę, nepakėlę ar nenukėlę konteinerių. Kad pagrindas papildomiems susitarimams labai abejotinas, komiteto posėdyje pripažino ir V. Juodis, kuris paklaustas, „ar jūs to nežinojote, kai skelbėte konkursą, kad reikės tuos darbus atlikti“, atsakė: „Žinojome, buvo tai akcentuojama, bet čia, sakykime, ginčo reikalas, yra sutarta taip, kaip sutarta.“ (citata iš Aplinkos ir energetikos komiteto posėdžio įrašo) Toks susitarimas yra nesąžiningas vilniečių atžvilgiu ir neteisėtas, nes be jokio pagrindimo vietoje reikalavimo laikytis sutarčių bei priskaičiuotų vežėjams baudų, pereita prie papildomų mokėjimų už tuos pačius darbus papildomai mokant šimtais tūkstančių eurų kas mėnesį.

Beje, vilniečius aptarnauja trys kompanijos, bet papildomai už tuos pačius darbus mokama tik dviem iš jų. Kaip čia išeina – vieni gebėjo pasiskaičiuoti, o kiti du – ne? Kas būtų, jei ir kituose sektoriuose po viešo pirkimo konkursų būtų galima mokėti apie 50 proc. daugiau? Ir kam tokiu atveju konkursai apskritai, kai įkainiai priklauso nuo miesto mero ar valdininkų geros valios? Dėl šių aplinkybių jau kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą, Vyriausybės atstovę ir Antikorupcijos komisiją. Neskaidrūs susitarimai dabar daro žalą miesto biudžetui, bet ateityje guls ant gyventojų pečių, nes principas „teršėjas moka“ nesikeičia ir tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau už visas Vilniaus valdžios galimai korupcines ir neskaidrias schemas vilniečiams teks sumokėti papildomai. Jau šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybė turėtų didinti rinkliavos dydį už šiukšles ir toks tarybos sprendimas buvo parengtas bei dar praėjusių metų gruodžio 5 d. įtrauktas į tarybos posėdžio darbotvarkę, bet vėliau mero valia iš darbotvarkės išimtas. Tai padaryta vien dėl artėjančių mero rinkimų ir prieš rinkliavos įvedimą R. Šimašiaus skambiai duotų pažadų, kad įvedus rinkliavą bus daugiau tvarkos ir vilniečiams šiukšlių išvežimas kainuos mažiau, nors gavosi atvirkščiai – netvarka už didesnę kainą. Atsakingi už šią sritį darbuotojai pripažįsta, jog blogai, bet atvirai sako, jog bijo priešintis mero nurodymams.

Akivaizdu, jog R. Šimašius vadovaujasi principu „po manęs nors ir tvanas“. Dabar jam svarbiausia, kad iki rinkimų nepaaiškėtų, kokia nekontroliuojama situacija yra atliekų sistemoje, kuri yra visiškai iškreipta, o rinkliavos įkainis neaiškus. Mero pažadas įvedant rinkliavą, jog atliekų tvarkymo sistema veiks sklandžiai, o kaina gyventojams nedidės, buvo melas, kuris toliau tęsiasi bandant nuslėpti tikrąją padėtį šiame svarbiame sektoriuje, o tuo tarpu sistemą administruojančios savivaldybės įmonės „VASA“ vadovas sausio 14 d. jau kreipėsi į savivaldybės administraciją informuodamas, kad dabartinis rinkliavos įkainis nepadengia būtiniausių kaštų, todėl įmonė nebepajėgi laiku atsiskaityti su paslaugų teikėjais ir tais pačiais vežėjais.

Bet kaip ji gali būti pajėgi, kai net planuotos pajamos nesurenkamos, kai papildomai be pagrindo mokama vežėjams šimtais tūkstančių eurų, leidžiama dešimtis tūkstančių viešiesiems ryšiams, konsultantams, apklausų bendrovėms ir pan. Už visa tai moka vilniečiai, nors nemaža dalis „VASA“ išlaidų tiesiogiai su komunalinių atliekų išvežimu niekaip nesusijusios. Vilniaus valdžia vietoje reikalavimų tinkamai administruoti rinkliavą jau ieško būdų kaip iki rinkimų subsidijuoti įmonę iš kitų biudžeto eilučių, kas visiškai iškreipia rinkliavos esmę ir yra neteisėta. Pabaigai porą viešų citatų po rinkliavos įvedimo: „Matome, kad šitos įmonės yra stiprios, galinčios tinkamai tvarkyti atliekas ir sugebės tą daryti ateityje, dabar tą sugeba ir kai kur daro daugiau nei joms priklausytų. Tikime, kad tą situaciją sutvarkysime. Svarbiausia, kad vilniečiams kainos nedidėtų ir jos nedidės“, – sakė savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis. „Esu tikras, kad galutinė kaina miestiečiams nesikeis. Aš tikrai matau galimybę, kad kainos liks tokios pačios“, – kalbėjo R. Šimašius. O aš esu tikras, kad galutinės kainos miestiečiams neišvengiamai augs ir tai atsitiks netrukus po rinkimų. Turiu surinkęs visus dokumentais pagrįstus faktus. Jei kažkas merui ir nepavyko, o per kadenciją nepavyko daug kas, kaip ir ši reforma, tai geriau karti tiesa nei saldus melas, virsiantis dar didesniais mokesčiais vilniečiams. Deja, meras pasirinko meluoti bent iki rinkimų. Tik ar padės…