Lietuvos laisvės sąjunga

Gerbiami kolegos liberalai,

Gerbiami Lietuvos žmonės, kurie palaikote liberalias idėjas ir puikiai suprantate, kad tik laisvas žmogus gali kurti atvirą visuomenę stiprią valstybę.

Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma ir LRS  Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimas atskleidė beprecedentinį įvykį Lietuvos politikoje, kai verslo grupė įsteigia praktiškai nuo jų priklausančią ir kontroliuojamą politinę organizaciją, šiuo atveju Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį.

Dauguma iš mūsų prisimena 2005 – 2006 metus, kai buvo kryptingai veikiama prieš tuometinę daugumos mūsų partinę organizaciją – LiCS (Liberalų ir centro sąjungą). Prisimename veikusius asmenis, bei koncerno „MG Baltic“ bei jų valdomos žiniasklaidos įtaką šiems procesams. Dauguma tų asmenų yra įvardinti Seimo patvirtintame NSGK tyrime arba šiuo metu yra įtariamieji politinės korupcijos byloje.

Mums ši žinia nėra netikėta, vis dėlto, politinės organizacijos sąsajos su verslo grupe pirmą kartą istorijoje yra viešai įvertintos, kaip keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui.

Praeities nepakeisi, tačiau galime ir privalome kurti ateitį, kuri neįsivaizduojama be stiprios, atviros ir savarankiškos liberalios partijos.

Puikiai suprantame, kad koncernas „MG Baltic“ negalėjo kontroliuoti viso Liberalų sąjūdžio, nes dauguma partijos narių negalėjo žinoti, kad partijos vadovai yra nesavarankiški ir priklausomi nuo verslo grupės.

Todėl kviečiame drauge atkurti Lietuvos liberalų sąjungą. Šį rudenį Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) – pasiruošusi sušaukti suvažiavimą ir susigrąžinti istorinį partijos pavadinimą. Drauge išrinkime naują partijos pirmininką ir vadovybę, sudarykime sąlygas naujiems lyderiams imtis atsakomybės.

XXI amžius neįsivaizduojamas be liberalių idėjų ir vertybių, taip pat ir Lietuvoje. Yra liberalai, kurie sako, kad laisvas žmogus privalo paklusti ne asmenims, o tik įstatymams. Yra liberalai, kurie įsitikinę, kad liberalios pažiūros artimos pirmiausiai viduriniajai klasei, o ne elitui. Yra liberalai, kurie žino, kad Adamas Smitas ne tik padėjo pamatus laisvos rinkos pagrindams, bet pirmiau parašė traktatą apie etiką. Yra liberalai, kurie sutinka, kad galima susitarti dėl bendrojo gėrio. Yra liberalai, kurie nesupriešina visuomenės ir asmens, ir kurie tautiškumą yra įtraukę į savo programą.

Kviečiame – dirbkime drauge ir taip ištaisykime klaidas, nežiūrint, kas ir kada jas padarė.

Pirmininkas                                                                                                              

Artūras Zuokas